Burn & Pillage

Dnes se potkali dvě armády, které ačkoliv obě bojují za to aby měl svět nějaký řád, přesto dnes stanuli proti sobě.

Každá armáda měla za úkol dobít 3 strategicky hodnotná místa a ta armáda, která to stihla dříve, tak se stala vítězem.

Open War Cards

Generál Stormcastů se na svém Dracothovi řítil vstříc kompanii Arkanautů. Bitva vůbec neprobíhala jak si představoval. Vše přitom započalo nadějně. Vzpomněl si na slova svého Lorda Relictora na počátku boje:“Bratři, dnes přineseme velké vítězství, čistota našich srdcí, nezměrná odvaha a zápal pro správnou věc nakonec zvítězí nad pouhým bojem pro profit jako má náš soupeř z Barak Zonu, města Kharadronských overlordů. Je to Sigmarova vůle a tu mi jeho věrní Hallowed Knights naplníme!“

Generál rozdělil úkoly a zavelel k útoku. Armáda Stormcastů spoléhajíc na své vlastní síly, se jala zabrat dvě nepřátelská strategická místa nechajíc svá vlastní bez ochrany. Než se Kharadronské přední linie Arkanautů stihly zorientovat a reagovat bylo pozdě. Posádka, která držela horu ve středu bojiště byla doslova zmasakrována Retributory hnané Lordem Relicorem a Lordem Celestantem. Protektoři vyřídili většinu druhé kompanie Arkanautů, která do té doby urputně vzdorovala Liberátorům jenž se teleportovali z Azyru a jali se zabrat druhé strategické místo Duardinů. Ti nejprve zaskočeni nenadálím vývojem situace se štěstím vydrželi první kontakt. Pak pomocí záplavy střel a pomoci třetí kompanie která Liberatory kropila z poza bojiště docílili toho že z oddilu Liberátorů zbyl jen velitel. Jenže pak se dostali do zteče Protectorů a to pro ně bylo fatální.

Nebylo to nic jiného než pověstná zarputilost Duardinů, co způsobilo, že se bojovníci hrdého létajícího města Barak Zon nepoložili a dokonce využili horlivosti Stormcástů proti nim. Odvážný přesun jediné malé lodičky s pouhými pěti střelci na palubě strhl k akci i Kharadronského generála a jeho osobní strážce Skywardeny a těsně před tím než Stormcasti zaslouženě obsadili 2 ze 3 strategickych pozic, tak sami Stormcasti přišli o jejich dvě strategická místa a od prohry najednou Stormcasty dělil pouhý 1 objectiv.

Generál hrdých Hallowed Knights se napřímil v sedle své válečného ještěra a začal vydávat další rozkazy. Podíval se při tom na Lorda Relictora kterému naznačil translokaci Retributorů kolem posledního objectivu Stormcástů. Aby na to nebyli sami nechal tam z Azyru sestoupit svůj poslední záložní oddíl Liberatorů a tím zajistil alespoň nejakou dostupnou obranu. Pak Protektoři dodělali druhou kompanii Arlanautů a Lord Celestant zařídil srovnání skóre.

Dvě ze tří strategickych míst Kharadronů padla do rukou Hallowed Knights samotného Sigmara.

Generál sám se rozhodl, že poslední nepřátelský objectiv (ono strategicky hodnotné místo) dobije sám, protože je jediný kdo se o to může pokusit v daném čase a začal rychle překonávat vzdálenost.
„Sigmare stůj při nás“, řekl generál a vyrazil na zteč. 30 sáhů k nepříteli.
Bojištěm se nesly zvuky výstřelů z děl, pušek a pistolí do toho se zatáhla obloha a začalo hřmít a kam generál ulázal tam padaly blesky a škvařila se těla duardinů. 20 sáhů k nepříteli.
Za generálem dusali težkoodění protektoři a přeživší velitel Liberotors, několik Protectorů dostalo přímé zásahy a Sigmar si je povolal zpět do Azyru. Vztek a adrenalin proudil Stormcastímu generálovi v žilách.

10 sáhů k nepříteli.

Generál risknul zpětný pohled ke svému vlastnímu poslednímu objectivu, který nyní chránili už jen Liberatoři. Všude kolem nich se válela těla rozdělených Retributorů. „Nemožné!?!“
Teď už je vše v rukou Sigmara.