Z bouře a prachu zničeného světa se zrodilo osm říší. Co bylo beztvaré, dostalo formu, co bylo božské, ožilo. Nové světy na nebeské klenbě byly plné přízraků, bohů a lidí. Nejvznešenějším ze všech bohů byl Sigmar. Bezpočet let vládl své říši svým majestátem, zahaloval ji světlem. Jeho síla byla silou hromu, jeho moudrost byla nekonečná. Před jeho vznešeným trůnem klečeli smrtelníci i nesmrtelní. Velké říše se povznesly a na chvíli zavládl blahobyt. Sigmar prohlásil zemi i oblohu za své vlastní a začal vládnout úžasnému věku mýtů a legend.

Krutost je ale vytrvalá. Jak bylo předpovězeno, velká spojenectví lidí a bohů se rozpadla. Mýty a legendy se rozpadly na Chaos a temnota zaplavila říše. Slávu, která doposud vládla, nahradilo otroctví, blahobyt nahradilo mučení a strach. Sigmar, znechucený osudem smrtelných království, se ke všem obrátil zády.

Hledaje v myšlenkách naději, upřel své zraky k dávno ztraceným zbytkům světů, když v temných záblescích svého hněvu uzřel něco velkolepého – nápad! Zbraň zrozenou z nebes. Maják tak silný, že prosvítí nekonečnou noc. Armádu ukovanou ze všeho, co ztratil.

Sigmarovi řemeslníci se pustili do práce a po dlouhou dobu se dřeli a snažili se ovládnout sílu hvězd. Když se Sigmarova úžasná práce blížila k dokončení, ohlédl se zpět do říší a viděl, že vláda Chaosu je téměř úplná. Nastala hodina pomsty. Nakonec, s blesky v očích, vypustil armádu stvoření.

Začal věk Sigmar.


Warhammer: Age of Sigmar je vlastně nástupcem fantasy hry, která se svého času jmenovala Warhammer Fantasy Battle. Jde o stolní strategickou hru – (tabletop) s miniaturami britské společnosti Games Workshop. Tato hra není pouze simulací bitev různých ras na stole. Naprostou nutností a součástí wargamingu je modelaření. V neposlední řadě se tento koníčkem stává sběratelstkou vášní. Jde o nikdy nekončící proces, který začíná nákupem modelu, pokračuje sestavením, nabarvením a na konci je hra samotná. Z toho vyplývá, že každá armáda je naprosto jedinečná. V jedné bitvě se tak může střetnout několik desítek modelů na jedné straně, a na straně druhé s hordami bytostí (klidně i stovkou modelů).

Autor: Games Workshop

Návod pro hru Warhammer Age of Sigmar v češtině naleznete zde.


WarCry

Warcry je menší a rychlejší verze Age of Sigmar vsazené do stejných světů. Zde se nestřetávají velké armády, ale malé tlupy bojovníků (warbandy). Jedna hra trvá kolem hodiny, hraje se na menším stole. To, že se jedná o menší a rychlejší formát hry neznamená, že se zde nemusí přemýšlet nad taktikou.

Autor: Games Workshop

Underworlds

Jde deskovku (arénovka) ze světa Age of Sigmar s prvky deckbuildingu. Je to rychlá, taktická figurková hra – jak jinak. Každý hráč vlastní jednu družinu válečníků. Pomocí balíčku karet se snaží během tří kol eliminovat soupeřovy hrdiny, nebo obsadit důležité body na mapě. Za plnění těchto či jiných úkolů, hráč dostává vítězné body. Důležitou roli hrají karty, kdy hráč má k dispozici karty úkolů a akční karty. Karty mohou posilovat jednotlivé hrdiny, či jiné akce. Každá z figurek má vlastní statitistiky. Jak je zmíněno výše, jde o deckbuilding, což znamená, že stavba balíčku může hodně ovlivnit hru.

Autor: Games Workshop

Návod pro hru Warhammer Underworlds v češtině naleznete zde.