Je doba legend.

Galaxie je v plamenech. Císařova velkolepá vize pro lidsto je v troskách. Jeho oblíbený syn Horus se odvrátil od světla svého otce a oddal se Chaosu.

Jeho vojska, mocní a obávaní Astartes, jsou pohlceni v brutální občanské válce. Kdysi tito velkolepí válečníci bojovali bok po boku jako bratři, chránili galaxii a vedli lidstvo zpět do záře Císařova světla. Nyní jsou rozděleni.

Někteří zůstali Císaři věrní, jiní se přidali na stranu Horuse. Předními vůdci těchto legií o síle tisíců jsou Primarchové – úžasné bytosti s nadlidskými schopnostmi, které jsou korunním úspěchem genetických výzkumů Císaře. Nyní jsou uvrženi v boji jeden proti druhému a vítězství ani jedné ze stran není jisté.

Celé světy zachvátil oheň. Na planetě Istvaan V zasadil Horus podlý úder a tři legie věrné Císaři byly celé téměř zničeny. Začala válka, konflikt, který pohltí lidstvo v plamenech. Čest a vznešenost vystřídaly zrada a podlost. V každém stínu číhají vrazi. Vojska se shromažďují. Všichni si musí vybrat stranu nebo zemřít.

Horus shromažďuje svou armádu, Terra samotná je cílem jeho hněvu. Sedíc na Zlatém Trůně, Císař očekává návrat svého vzpurného syna. Pravým nepřítelem je však Chaos, pradávná síla, která se snaží zotročit lidstvo k jeho nezkrotným rozmarům.

Výkřiky nevinných a prosby spravedlivých se ozývají v ukrutném smíchu Temných bohů, utrpení a zatracení vyčkávají, až Císař podlehne a válku prohraje.

Skončil čas vědění a osvícení.

Nadešla doba temna.


Zdroj obrázků: warhammer-community.com